Kierunek Budownictwo
Specjalność Geodezja

Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11-13, 80-952 Gdańsk
www.gdansk.geodezja.pl
katedra.geodezji@pg.gda.pl